หน้าแรก


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.ชย เขต 1

  เมื่อวันที่  22  กรกฎาคม  2561  เวลา  08.00 - 17.00   นายวิไล  เบิบชัยภูมิ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๑  ได้การถึงความสำคัญของการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับคณะผู้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสารสนเทศของโรงเรียน  เป็นการแนะนำโรงเรียน  การแสดงผลงานที่โดดเด่นของโรงเรียน

  หลังจากนั้น  นายสุรศักดิ์  ฦๅชา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1  ได้แนะนำการ เข้าสู้เว็บไซต์ของโรงเรียน  การเข้าสู้เว็บไซต์เพื่อลงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน  เป็นกิจกรรมการสร้างสื่อ การแนะนำเทคนิคการถ่ายภาพ  การประชาสัมพันธ์โรงเรียนตนเอง  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นที่รู้จักการอัพโหลดข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของโรงเรียน  ทำให้เกิดความรู้ ทักษะการถ่ายภาพ  การนำเสนอภาพ ทำให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสารสนเทศของโรงเรียน

  นอกเหนือจากนั้น  ยังได้มีการสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงการติดต่อประสานงานในด้านการประชาสัมพันธ์องค์กรอีกด้วย     ส่ง 23 ก.ค. 2561 20:58 โดย โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าว>>
  ส่ง 19 ก.พ. 2561 05:09 โดย สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จ.ชัยภูมิ
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมโรงเรียน

 • กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561             โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ  จัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่างๆของโรงเรียน  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้างานด ...
  ส่ง 12 ธ.ค. 2561 23:32 โดย โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561      โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ  จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2561  ในวันที่  15  สิงหาคม  2561  ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ  โดยมี  นายอนุรัตน์  สอนจันทร ...
  ส่ง 12 ธ.ค. 2561 23:00 โดย โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
  ส่ง 1 ส.ค. 2561 21:32 โดย โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร           เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดิทรเทพยวรางกูร  วันที่  28 กรกฎาคม  ของทุกปี  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะครูและน ...
  ส่ง 1 ส.ค. 2561 22:40 โดย โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเร ...
  ส่ง 19 ก.พ. 2561 19:57 โดย โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ สพป.ชัยภูมิ 1
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หน่วยงานทางการศึกษา